Kim jesteśmy?

Anna Szyndlar

ABSOLWENTKA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
Wydział ogrodniczy w specjalności tereny zieleni

  • Tytuł zawodowy magister inżynier

ABSOLWENTKA AKADEMII ROLNICZEJ im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział ogrodniczy, kierunek – ogrodnictwo

  • Tytuł zawodowy inżynier

ABSOLWENTKA POLICEALNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W KRAKOWIE
Technik architekt o specjalności projektowanie architektoniczne